EN | ES | IT | HU | PL |   
MAPOWANIE

DELSA to konkretna odpowiedź na specyficzne potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych dla dorosłych o niskich kwalifikacjach. Wybór tematu (Umiejętności Cyfrowe) wynika z znaczenia umiejętności cyfrowych w nowoczesnym środowisku społecznym i gospodarczym. Umiejętności Cyfrowe dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach są priorytetem dla Erasmus+

Mapowanie umiejętnosci cyfrowych i kompetencji dla osób o niskich kwalifikacjach przedstawi realne i postrzegane potrzeby edukacyjne poprzez szereg jakościowych i ilościowych danych oraz informacji.

DELSA Mapowanie jest wysoko innowacyjne, jako że obejmuje analizę porównawczą kompetencji zawodowych i ram kwalifikacji umiejętności cyfrowych aby zapewnić że szkolenie opracowane w IO3 jest istotne, aktualne i konkretne.

Śledź nas:

Konsorcjum Partnerskie

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają wyłącznie poglady autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.