EN | ES | IT | HU | PL |   
SPOŁECZNOŚĆDELSA Platforma, która ma służyć jako wirtualna spoleczność poświęcona promowaniu podstawowych umiejętności i kompetencji dla nisko wykwalifikowanych osób dorosłych oraz podniesieniu ich umiejętności informatycznych.

Zaangażownie stowarzyszonych partnerów ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wpływu i wartości projektu DELSA. Stowarzyszeni partnerzy otrzymają, jako wynagrodzenie za ich zaangażowanie i wkład, widoczność we wszystkich działaniach projektu (szczególnie w Rozpowszechnianiu), wczesny dostęp do wyników projektu oraz wymienianie ich na platformie OER.

Śledź nas:

Konsorcjum Partnerskie

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają wyłącznie poglady autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.