EN | ES | IT | HU | PL |   
KÉPZÉS

A DELSA Képzés 10 féle, specifikusan alacsony képzettségű felnőttek számára tervezett kurzusból áll, melyek célja az, hogy biztosítsa számukra a 2. Cselekvésben beazonosított kompetenciákat. A DELSA nem a digitális műveltségre fókuszál, hanem a digitális kompetenciára, melyet az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) a következőképpen fogalmaz meg: „az egyén arra vonatkozó képessége, hogy problémamegoldásra és összetett feladatok elvégzésére használja a technikát.” Konkrétabban fogalmazva, a digitális készségek és kompetenciák magukba foglalják az információs korszaknak megfelelő kognitív készségeket.

A DELSA képzési programja a partnerek átfogó ismeretein alapul - egyrészt az alacsony képzettségű felnőtteket illetően (a partnerség magában foglal felnőttképzési szolgáltatókat), másrészt pedig a digitális és kognitív készségek technikai tartalmát tekintve (a partnerség állami- és magánszektorbeli képzési szolgáltatókat is magában foglal).

A partnerek meghatározták a képzés tartalmi struktúráját és ennek következtében a Nyílt Képzési Forrás struktúráját is, amely a Képességfelmérés eredményeinek alapján a későbbiekben további fejlesztésre kerül. Az azonosított területek a következők:

 1. Információs és digitális eszközismeret
  • Adatok, információk és digitális tartalmak böngészése, keresése és szűrése
  • Adatok, információk és digitális tartalmak kiértékelése
  • Adatok, információk és digitális tartalmak kezelése
  • Információs igények megfogalmazása
  • Digitális adatok, információk és tartalmak helyének meghatározása és visszakeresése
  • Digitális adatok tárolása, kezelése és rendezése
 2. Kommunikáció és együttműködés
  • Digitális technológiák felhasználásával történő kommunikálás
  • Digitális technológiák felhasználásával történő megosztás
  • Digitális technológiák felhasználásával történő állampolgári szerepvállalás
  • Digitális technológiák felhasználásával történő együttműködés
  • Netikett (Internetes illemtan)
  • Digitális személyazonosság kezelése
  • Digitális személyazonosság és jó hírnév kezelése
  • A digitális kor alapvető kognitív készségei
  • A kezdeményezőkészség alapvető ismeretei
 3. Digitális tartalom létrehozása
  • Digitális tartalom fejlesztése
  • Digitális tartalom egységesítése és újbóli kidolgozása
  • Szerzői jogok és engedélyek
  • Programozás
  • Információs és kommunikációs technológiák (IKT) és alkalmazások hatékony felhasználása
  • Milyen webes forrásokat használ az önfejlesztésre?
 4. Biztonság
  • Eszközök védelme
  • Személyes adatok és magánélet védelme
  • Egészség és jólét védelme
  • Környezet védelme
  • Digitális és személyes adatok
  • Magánélet
 5. Problémamegoldás
 6. Technikai problémák megoldása
 7. Igények és technológiai válaszok felismerése
 8. Digitális technológiák kreatív alkalmazása
 9. Digitális kompetenciahiányok felismerése
 10. Problémafelismerés: a valódi probléma azonosítása. A körülmények, az összefüggések és a tárgy meghatározása
 11. Megtanulni választani: körültekintő, információkkal alátámasztott döntés kialakítása
 12. Választási lehetőségek azonosítása

Kövess minket:

Konzorciumi partnerek

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a weboldal és annak tartalma csak a szerzők nézeteit tükrözi és az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk felhasználásáért.