EN | ES | IT | HU | PL |   
SZKOLENIE

DELSA Szkolenie składa się z 10 kursów opracowanych specjalnie dla osób o niskich kwalifikacjach w celu wyposażenia ich w umiejętności i kompetencje informatyczne określone w IO2. Celem DELSA nie jest analiza danych cyfrowych lecz kompetencja cyfrowa, opisana przez OECD jako “umiejętność korzystania z technologii celem rozwiazywania problemów i wykonywania złożonych zadań”.

Mówiac dokładniej, te zestawy umiejętności informatycznych i kompetencji obejmują umiejętności poznawcze wieku informacyjnego.

DELSA szkolenie opiera się na dogłebnej znajomości partnerów zarówno dorosłych o niskich kwalifikacjach (partnerstwo obejmuje dostawców AE) jak i technicznej zawartości umiejętności cyfrowych i umiejętności poznawczych (partnerstwo obejmuje zarówno publicznych jak i prywatnych dostawców specjalistycznych szkoleń).

Partnerzy okreslili już strukturę zawartości szkoleń, a tym samym OER, która bedzie dalej rozwijana zgodnie z ustaleniami Umiejętności Oceny Braku O2.

Określone treści są następujace:

 1. 1. Informacja i analiza danych
  • Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
  • Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
  • Zarzadzanie danymi, informacjami i treściamu cyfrowymi
  • Artykułowanie potrzeb informatycznych
  • Lokalizacja i pobieranie danych cyfrowych, informacji i treści
  • Przechowanie, zarzadzanie i organizacja danych cyfrowych
 2. Komunikacja i współpraca
  • Interakcja za pomocą technologii cyfrowych
  • Udostępnianie za pomocą technologii cyfrowych
  • Zaangażownie w obywatelstw
  • za pomocą technologii cyfrowych
  • Współpraca za pomocą technologii cyfrowych
  • Netykieta
  • Zarządzanie tożsamoscią cyfrową
  • Zarządzanie własną tożsamoscią cyfrową i reputacją
  • Podstawy umiejętności poznawczych ery cyfrowej
  • Podstawy poczucia inicjatywy
 3. Tworzenie treści cyfrowych
  • Opracowanie treści cyfrowych
  • Integrowanie i ponowne opracowanie treści cyfrowych
  • Prawa autorskie i licencje
  • Programowanie
  • Efektywne wykorzystanie narzędzi i aplikacji ICT
  • Które zasoby internetowe celem usamodzielniania się?
 4. Bezpieczeństwo
  • Urządzenia zabezpieczające
  • Ochrona danych osobowych i prywatności
  • Ochrona zdrowia i dobreg
  • samopoczucia
  • Ochrona środowiska
  • Dane cyfrowe i osobiste
  • Prywatność
  • Urządzenia zabezpieczające
 5. Rozwiązywanie problemów
  • Rozwiązywanie problemów technicznych
  • Identyfikacja potrzeb i odpowiedzi technologicznych
  • Kreatywne wykorzystanie technologii cyfrowych
  • Identyfikacja luk w kompetencjach cyfrowych
  • Identyfikacja problemu: jak zidentyfikować rzeczywisty problem. Określenie ustawień, kontekstu i celu
  • Uczyć się wybierać: podejmowanie świadomych decyzji
  • Identyfikacja alternatyw
 6. ol>

Śledź nas:

Konsorcjum Partnerskie

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają wyłącznie poglady autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.