EN | ES | IT | HU | PL |   
FELMÉRÉS

A DELSA az digitálisan alulképzett felnőttek digitális készségeinek fejlesztésére fókuszálva konkrét megoldást jelent a felnőttképzés területén. A téma (digitális készségek) választása annak köszönhető, hogy a digitális készségek fontos szerepet játszanak a modern szociális és gazdasági környezetben. Az digitálisan alulképzett felnőttek digitális készségeinek fejlesztése prioritást jelent az Erasmus+ programban.

Az digitálisan alulképzett felnőttek digitális készségeinek és kompetenciáinak felmérése nagy számú minőségi és mennyiségi adat, valamint egyéb információk segítségével lesz képes körvonalazni a valós és az észlelt tanulási igényeket.
A DELSA rendszere rendkívül innovatív, hiszen a foglalkozásbeli kompetenciák és a digitális készségek kvalifikációs keretrendszerének teljesítményértékelése, vagyis összehasonlító elemzése révén biztosítja, hogy a 3. Cselekvésben kifejlesztett képzések relevánsak, időszerűek és konkrétak legyen.


Download IO2

Vezetői összefoglaló

Az Európai Bizottság Európa 2020 stratégiai tervében az első 10 politikai prioritás között szerepel az egységes digitális piac stratégiája. A stratégia célja az áruk és szolgáltatások jobb online hozzáférésének elősegítése Európa-szerte, a digitális hálózatok és szolgáltatások optimális környezetének megteremtése, valamint a digitális gazdaság teljes kihasználása, mint a növekedés potenciális mozgatórugója. Európában digitális munkahelyhiány tapasztalható, amely évente 4% -kal növekszik és emellett szakadék mutatkozik a digitális készségek iránti kereslet és a ténylegesen meglévő készségek között az európai polgárok körében. Ez a különbség elsősorban az alacsony digitális kompetenciaszintnek köszönhető, amióta a kapcsolat és a hozzáférés az alap infokommunikációs infrastruktúrához széles körben elérhető Európában. Több mint 219 millió uniós háztartás (99,9%) rendelkezett hozzáféréssel legalább egy fő vezetékes vagy mobil szélessávú hozzáférési technológiához a Broadband Coverage in Europe 2017. Jelentés szerint. Ezzel szemben az EU lakosságának 17% -a nem rendelkezik digitális készségekkel (2017), és az alapvető digitális készségek nélküli uniós polgárok aránya a Digital Skills Indicator (Digitális Készségek Mutatója) – amely a Digital Competence Framework for Citizens (Digitális kompetenciakeret a polgárok számára) alapján egy összetett mutató - szerint 43%. Ezek a számadatok az EU lakosságának 43% -ára vonatkozóan jelentik a digitális kirekesztődés kockázatát a gyors közösségi és gazdasági digitalizálás összefüggésében. Ezenkívül az Európai Unió munkavállalóinak 35%-a nem rendelkezett legalább az alapvető digitális készségekkel (2017-ben) - amelyekre most már a legtöbb munkahelyen szükség van - legfőképpen azért, mert nem használták az internetet.

A DELSA projekt egy kétéves ERASMUS + projekt, amely öt ország képviselőjével és egy páneurópai partnerrel közösen dolgozik azon, hogy ingyenes, nyílt forráskódú digitális készségfejlesztő képzési anyagokat fejlesszen ki alacsony digitális képességekkel rendelkező felnőttek képzésére. A projekt racionális célkitűzése az, hogy a jobb digitális készségek elősegítik a termelékenységet, növelik a munkakeresés lehetőségeit és segítik a személyes és a szakmai élet egyensúlyát. Mindemellett a digitális felkészültség vagy digitális készségek nélküli polgárok nem képesek hozzáférni a digitális kormányzati szolgáltatásokhoz és foglalkoztatási lehetőségekhez, amelyek szintén általános digitális készségeket igényelnek. Ezenkívül összefüggés mutatkozik a digitális képességgel rendelkező humántőke hiánya és a digitális csatlakozás iránti hajlandóság között, ami korlátozza a digitálisan összekapcsolt, befogadó Európa célját. Az Európai Unió új készségfejlesztési ütemterv elismeri, hogy támogatni kell az oktatás, a foglalkoztatás és az ipar szereplői közötti együttműködést a szélesebb népesség digitális készségeinek fejlesztése érdekében.

Kövess minket:

Konzorciumi partnerek

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a weboldal és annak tartalma csak a szerzők nézeteit tükrözi és az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk felhasználásáért.