EN | ES | IT | HU | PL |   
MAPOWANIE

DELSA to konkretna odpowiedź na specyficzne potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych dla dorosłych o niskich kwalifikacjach. Wybór tematu (Umiejętności Cyfrowe) wynika z znaczenia umiejętności cyfrowych w nowoczesnym środowisku społecznym i gospodarczym. Umiejętności Cyfrowe dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach są priorytetem dla Erasmus+

Mapowanie umiejętnosci cyfrowych i kompetencji dla osób o niskich kwalifikacjach przedstawi realne i postrzegane potrzeby edukacyjne poprzez szereg jakościowych i ilościowych danych oraz informacji.

DELSA Mapowanie jest wysoko innowacyjne, jako że obejmuje analizę porównawczą kompetencji zawodowych i ram kwalifikacji umiejętności cyfrowych aby zapewnić że szkolenie opracowane w IO3 jest istotne, aktualne i konkretne.


Download IO2

Podsumowanie

Plan WE Europa 2020 obejmuje strategię jednolitego rynku cyfrowego jako jeden z 10 najważniejszych priorytetów politycznych. Strategia ma na celu promowanie lepszego dostępu online do towarów i usług w całej Europie, stworzenie optymalnego środowiska dla sieci i usług cyfrowych oraz pełne wykorzystanie gospodarki cyfrowej jako potencjalnego motoru wzrostu. Europa odczuwa niedobór cyfrowej pracy, który rośnie o 4% rocznie, oraz istnieje różnica między popytem na umiejętności cyfrowe a faktycznymi umiejętnościami wśród obywateli Europy. Luka ta wynika przede wszystkim z niskiego poziomu kompetencji cyfrowych, ponieważ łączność i dostęp do podstawowej infrastruktury teleinformatycznej są powszechnie dostępne w całej Europie. Ponad 219 milionów gospodarstw domowych w UE (99,9%) miało dostęp do co najmniej jednej z głównych technologii stacjonarnego lub mobilnego dostępu szerokopasmowego zgodnie z raportem o zasięgu szerokopasmowym w Europie 2017. Natomiast 17% populacji UE nie posiada umiejętności cyfrowych (2017), a odsetek obywateli UE nieposiadających podstawowych umiejętności cyfrowych wynosi 43% zgodnie ze Wskaźnikiem Umiejętności Cyfrowych, ktory jest złożonym wskaźnikiem opartym na ramach kompetencji cyfrowych dla obywateli. Liczby te wskazują na poziom ryzyka wykluczenia cyfrowego dla 43% populacji UE w kontekście szybkiej cyfryzacji społeczności i gospodarki. Ponadto 35% siły roboczej w UE nie posiadało co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych (w 2017 r.), które są obecnie wymagane w większości miejsc pracy, głównie dlatego, że nie korzystali z Internetu.

Projekt DELSA to dwuletni projekt EASMUS+ z pięcioma przedstawicielami kraju i jednym ogólnoeuropejskim partnerem pracującym wspólnie nad opracowaniem bezpłatnych materiałów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych dla osób dorosłych o minimalnym potencjale cyfrowym. Racjonalność projektu polega na tym, że lepsze umiejętności cyfrowe pomagają poprawić produktywność, zwiększyć szanse na znalezienie pracy i pomóc zrównoważyć życie osobiste i zawodowe. Jednak obywatele bez świadomości cyfrowej lub umiejętności cyfrowych nie mogą uzyskać dostępu do cyfrowych usług rządowych i możliwości zatrudnienia, które prawie powszechnie wymagają umiejętności cyfrowych. Ponadto istnieje korelacja między brakiem potencjału cyfrowego kapitału ludzkiego a chęcią nawiązania łączności cyfrowej, co ograniczy cel Europy włączonej cyfrowo. Nowy europejski program na rzecz umiejętności uznaje potrzebę wspierania współpracy między zainteresowanymi stronami zajmującymi się edukacją, zatrudnieniem i przemysłem w celu poprawy umiejętności cyfrowych szerszej populacji.

Śledź nas:

Konsorcjum Partnerskie

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa i jej zawartość odzwierciedlają wyłącznie poglady autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.