EN | ES | IT | HU | PL |   
PROJEKT

A DELSA azzal a céllal jött létre, hogy kezelje az egyértelműen azonosított képzési igényt (Írországban és Európában) és azonnali, konkrét képzési és oktatási forrásokat biztosítson a felnőtteknek a digitális kompetenciáik és készségeik fejlesztése érdekében.

A DELSA innovatív módon támogatja az alapvető és a transzverzális készségek (digitális készségek) fejlesztését: a DELSA innovatív módszere az alulról felfelé, valamint a szükségleteken alapuló megközelítésre támaszkodik, miközben a felnőttképzési szakemberek és szakértők szakértelmét és tapasztalatát egyesíti. Az innovatív módszer az eredmények hasznosításán alapuló megközelítés nyitottságára támaszkodik, a DELSA NYÍLT PLATFORM megalkotása nemcsak a tanulásban és a képességfejlesztésben, hanem a hálózatépítésben, a határokon átnyúló integrációban is segítséget nyújt.

A DELSA támogatja a digitális megoldások és az infokommunikációs technológiák integrációját a tanulásban és az oktatásban egy olyan Nyílt Képzési Forrás kifejlesztésével, tesztelésével érvényesítésével és végleges bevezetésével, amely lehetővé teszi a projekt eredményeinek felhasználását és elterjedését a projekt partnerségen kívül és más EU országokban is.

A DELSA célja, hogy fejlessze az alacsonyan képzett felnőttek digitális készségeit és kompetenciáit, ezzel erősítve társadalmi és gazdasági hatékonyságukat, valamint növelje foglalkoztathatóságukat.
A DELSA a „vállalkozói szellem” fogalmában egyesíti a „digitális készségek” kulcsjellemzőit az OECD és az EU fogalommeghatározásai alapján, különös tekintettel a DigComp 2.0 digitális kompetencia keretrendszerre, amely öt területen azonosítja a digitális kompetenciákat:

1) Információ és Digitális eszköz ismeret
2) Kommunikáció és együttműködés
3) Digitális tartalom létrehozása
4) Biztonság
5) Problémamegoldás

A DELSA projekt a 6 különböző országot képviselő 8 partner intézmény szaktudását és ismereteit egyesíti, képviselve az digitálisan alulképzett felnőttek részére a felnőttképzés különböző dimenzióit, nagy hangsúlyt fektetve a digitális készségekre. A partnerség magában foglalja az állami szektort, a magánszektort, a felnőttoktatás formális és nem formális szolgáltatóit és az infokommunikációs és infotechnológiai partnereket. A projektben vállalt feladatok úgy oszlanak meg a partnerek között, hogy a saját szakértelmüket hasznosíthassák és ennek alapján a következőkben felsorolt tevékenységeket valósítják meg:

1. Tevékenység: A DELSA Nyílt Képzési Forrás Platform kifejlesztése - ingyenes és nyílt hozzáférés a digitális készségeket fejlesztő tanuláshoz.
2. Tevékenység: A hiányos ismeretekkel rendelkező felnőttek digitális képességeinek felmérése.
3. Tevékenység: Konkrét felhasználóbarát oktatási eszközök és tartalom kifejlesztése.
4. Tevékenység: A felnőttképzési kurzusok megvalósítása és legalább 200 fő digitálisan alulképzett felnőtt bevonása a digitális készségeik fejlesztése érdekében.

Kövess minket:

Konzorciumi partnerek

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a weboldal és annak tartalma csak a szerzők nézeteit tükrözi és az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk felhasználásáért.